حضور در نمایشگاه های بین المللی

حضور در نمایشگاه فن آوری های نوین

سال : 1398

محل نمایشگاه : تهران

کسب رتبه برتر نمایشگاه